tien-hanh-van-chuyen

Tiến hành vận chuyển

0 Comments


Tiến Hành vận Chuyển Nhà Của 247.

Theo như thời gian đã hẹn với khách hàng, nhân viên 247 tiến hành vận chuyển. Công việc vận chuyển sẽ được thực hiện theo sự giám sát của chủ nhà và quản lý của 247. Hàng hóa của quý khách sẽ được vận chuyển 1 cách an toàn từ chỗ cũ về chỗ mới. Nhân viên sắp xếp hàng hóa theo hướng dẫn của chủ nhà tùy vào vị trí.

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói 247:

Hotline: 0777 445 447

Website: https://dichvuchuyennhahcm.com

Facebook: https://www.facebook.com

5/5 (1 Review)
0777.445.447